Brooklynskie Centrum Informacji o Możliwościach Wczesnej Interwencji(The Early Childhood Direction Center of Brooklyn)

no image Jednym z ugrupowań zagranicznych o profilu polonijnym jest Brooklynskie Centrum Informacji o Możliwościach Wczesnej Interwencji (The Early Childhood Direction Center of Brooklyn). Zrzesza ono polskich obywateli oraz miłośników Polski przebywających na obszarze kraju Stany Zjednoczone. Ugrupowanie funkcjonuje w miejscowości New York. Brooklynskie Centrum Informacji o Możliwościach Wczesnej Interwencji (The Early Childhood Direction Center of Brooklyn) zalicza się do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje, zaś szczegółowy typ podmiotu to fundacja / organizacja charytatywna.
Polski Teatr Irlandia screen

Polski Teatr Irlandia

Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o charakterze polonijnym jest Polski Teatr Irlandia. Zrzesza ono Polaków oraz...
Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie screen

Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie

Jednym z ugrupowań zagranicznych o charakterze pro-polskim jest Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie. Zrzesza ono...