Dom Polski w Buenos Aires

no image Jednym z ugrupowań zagranicznych o profilu pro-polskim jest Dom Polski w Buenos Aires. Zrzesza ono Polaków oraz miłośników Polski przebywających na terenie kraju Argentyna. Ugrupowanie operuje w mieście Buenos Aires. Dom Polski w Buenos Aires zalicza się do grupy instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe, zaś szczegółowy rodzaj instytucji to instytucja społeczno-kulturalna. Informacje uzupełniające: siedziba Związku Polaków w Argentynie oraz innych organizacji.
Polski Teatr Irlandia screen

Polski Teatr Irlandia

Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o charakterze polonijnym jest Polski Teatr Irlandia. Zrzesza ono Polaków oraz...
Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie screen

Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie

Jednym z ugrupowań zagranicznych o charakterze pro-polskim jest Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie. Zrzesza ono...