Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii (Polska Liga Katolicka)

no image Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o profilu pro-polskim jest Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii (Polska Liga Katolicka). Zrzesza ono polskich obywateli oraz miłośników Polski przebywających na terenie kraju Stany Zjednoczone. Organizacja została założona w roku 1943. Ugrupowanie prowadzi działalność w miejscowości Chicago. Jan Podhul, ks. Stanisław Piwowar, bp Alfred Abramowicz, bp Tomasz Paprocki, ks. Tadeusz Dzieszko, Bernard Ruda. Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii (Polska Liga Katolicka) zalicza się do grupy organizacje i instytucje kościelne, zaś szczegółowy typ podmiotu to inna organizacja / instytucja kościelna. Dane dodatkowe: organizacja powstała podczas pierwszego zjazdu duchowieństwa polskiego w Buffalo; od momentu powstania świadczyła pomoc materialną Polsce wspierając odbudowę budynków sakralnych, zaopatrując parafie etc.; obecnie głównym zadaniem Ligi jest pomoc w utrzymaniu trzech uczelni kształcących kapłanów z Polski - Instytutu Polskiego w Rzymie, Kolegium Polskiego w Rzymie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Paryżu; zgodnie ze statutem cele Ligi są nakreślane przez Prymasa Polski. Po więcej informacji zapraszamy na witrynę ugrupowania: www.catholicleaguepolonia.org/pl/./home.
Polsko-Austriackie Stowarzyszenie  screen

Polsko-Austriackie Stowarzyszenie

Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o charakterze polonijnym jest Polsko-Austriackie Stowarzyszenie "Galicja”...
Dom Polski  screen

Dom Polski

Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o profilu polonijnym jest Dom Polski "Millenium” w Heusden-Zolder. Zrzesza ono...