no image Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o profilu polonijnym jest "Polska Droga”. Zrzesza ono polskich obywateli oraz miłośników Polski przebywających na obszarze kraju Rosja. Stowarzyszenie działa w mieście Nalczyk. "Polska Droga” zalicza się do grupy media, zaś szczegółowy rodzaj jednostki to druki ciągłe. Informacje uzupełniające: pismo Polskigo Kulturalno-Narodowego Centrum "Przyjaźń".
Polski Teatr Irlandia screen

Polski Teatr Irlandia

Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o charakterze polonijnym jest Polski Teatr Irlandia. Zrzesza ono Polaków oraz...
Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie screen

Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie

Jednym z ugrupowań zagranicznych o charakterze pro-polskim jest Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie. Zrzesza ono...