Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

no image Jednym z ugrupowań zagranicznych o profilu polonijnym jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Zrzesza ono polskich obywateli oraz sympatyków Polski przebywających na terytorium kraju Białoruś. Ugrupowanie prowadzi działalność w mieście Dokszyce. Marek Pasiut OFMCap. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów zalicza się do grupy organizacje i instytucje kościelne, zaś szczegółowy rodzaj instytucji to zgromadzenie zakonne. Dane dodatkowe: do Prowincji Warszawskiej zgromadzenia należy 6 wspólnot klasztornych Wiceprowincji Białorusi (Dokszyce, Lipniszki, Mołodeczno, Słonim, Smolewicze, Wierchniedwińsk).
Polski Teatr Irlandia screen

Polski Teatr Irlandia

Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o charakterze polonijnym jest Polski Teatr Irlandia. Zrzesza ono Polaków oraz...
Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie screen

Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie

Jednym z ugrupowań zagranicznych o charakterze pro-polskim jest Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie. Zrzesza ono...