Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą

no image Jednym z ugrupowań zagranicznych o profilu polonijnym jest Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą. Zrzesza ono Polaków oraz sympatyków Polski przebywających na terytorium kraju Wielka Brytania. Ugrupowanie prowadzi działalność w mieście Perth. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą zalicza się do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje, zaś szczegółowy rodzaj instytucji to stowarzyszenie.
Polski Teatr Irlandia screen

Polski Teatr Irlandia

Jednym ze stowarzyszeń zagranicznych o charakterze polonijnym jest Polski Teatr Irlandia. Zrzesza ono Polaków oraz...
Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie screen

Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie

Jednym z ugrupowań zagranicznych o charakterze pro-polskim jest Hospicjum bł Ks M Sopoćki w Wilnie. Zrzesza ono...